Efraim Palmqvists beskrivning av Rappesläkten

I sin bok "De som bröto marken, 1945" ger Efraim Palmqvist sin beskrivning av Rappeättens släktdrag. Huruvida han generaliserar eller om det  stämmer med verkligheten är svårt att avgöra. Kanske är denna beskrivning lite tidstypisk. Första meningen är nog felaktig då de med största säkerhet härstammade från Livland på Balticum. Några utav dragen förekommer dock även i andras beskrivningar, bl.a. av mormor, när det gäller hennes samtida goda vänner bland Rapparna.

 Rappesläkten är troligen av rent svenskt ursprung. Typen är reslig och blond. Den har gjort sin största insats på det militära området. Åtminstone sex av släktens medlemmar har avancerat till generaler. Yrket har satt sin prägel på dem. De förefalla något stela i sitt umgängessätt. Fester har i allmänhet icke legat för dessa karska och allvarliga krigare. En viss tröghet och flärdlöshet äro ofta återkommande karaktärsdrag hos dem. En tyngd i lynnet och fallenhet för svårmod går genom släkten. Många av dem har varit godsägare inom Smålands gränser. Det har sagts, att under vissa tider, då man åkte med hästar och vagn genom denna provins, kunde man i varje nattkvarter uppspåra en rappegård.