Väckelsens eld tänds i Jönköping

Foto Lars Ericsson juli 2008
I Kristina kyrka startade mormors blivande måg Per Magnus Elmblad sina väcknade morgonböner som började med en åhörare men slutade med 100-tals närvarande.

Morgonbön blir gnistan som tänder elden

I Kristinakyrkan tändes väckelsens eld i Jönköping 1836. Pastorsadjunkten Per Magnus Elmblad kom till församlingen. Han skulle se, lära och vara stöd åt den gamle prosten Wetterling hos vilken han också var inneboende. Prosten kunde nog inte ana att den 30-årige adjunktens predikningar snart skulle ruska om hela Jönköping med omgivning. Det första Elmblad gjorde var att starta morgonbön på fredagarna i Kristina kyrka inför tomma bänkar. Den enda närvarande var kykvaktmästaren som försökte intala Elmblad att han nog lika gärna kunde ge upp. Men Elmblad tyckte om inte annat så behövde kyrkvaktmästaren höra Guds ord.

Ryktet sprider sig

Foto Kristina kyrka Lars Ericsson juli 2008Givetvis kan inte kyrkvaktmästaren vara tyst så snart sprider sig ryktet om den "galne" prästen som predikar i Kristina Kyrka inför tomma bänkar. Fler nyfikna vågar sig till kyrkan och det berättas att somliga skämdes så att de smög utmed Vätterstranden till Kristina Kyrka när de ville lyssna på Elmblad. Två år tidigare hade Jönköping drabbats av kolera då var sjunde invånare avlidit vilket fick till följd att hela kvarter blev tomma. Inte nog med det utan året efter härjade en häftig brand i västra stadsdelen. Kanske bidrog dessa traumatiska händelse till Elmblads snabba framgång och att väckelsen kunde få fäste i Jönköping.

"Samfundet" tar gestalt

Snart hade Elmblad samlat en grupp kring sig som kallade sig för "samfundet" . I denna grupp var mormors brevvän Pauline Westdahl, gift med stadskomminister Westdahl en utav de drivande men också hovrättsrådet Magnus Conrad Rhamn. De bodde på varsin våning i den så kallade Klockargården precis intill Kristina kyrka. Där kunde de enligt mormor be på varsin våning förenade i anden.

Elmblad omplaceras

Men Elmblads verksamhet får ett ganska snabbt slut då prosten Wetterlings tjugoåriga dotter Hilda också blir "väckt". Det var mer än han kunde tåla och han böjde sig för den opinion mot Elmblad som redan gjort sin röst hörd bl.a. genom att vända sig till domkapitlet i Växjö där Esaias Tegnér residerade. Prosten ansåg att hans dotter blivit en svärmeska och hade vid middagsbordet rest sig och beodrat Elmblad att "resa och aldrig mer predika från Jönköpings predikstol". Vid anmälan till domkapitlet upplyser han om att "hans adjukt predikade galenskap och redan lyckats bilda ett litet dårhus i den upplysta Jönköpings församling.  Detta ledde nu till att Per Magnus Elmblad i augusti 1837 bortmissiverades till Åkers pastorat, som hade Kävsjö till annexförsamling bara någon dryg mil från Herrestad. Genom att Elmblad var tredje söndag predikade i Kävsjö så nära Herrestad etablerades kontakten med "mormor på Herrestad".

 


 

Fördjupning

Brev

Brev från Elmblad till P. Wieselgren

Ögonvittne

Mormor om "samfundet"

Prästgården

Foto Lars Ericsson juli 2008
I Klockaregården invid Kristina Kyrka bodde familjen Westdahl på nedre våning och hovrättsrådet Rahmn på övervåningen.

Kallades Klockargården

 
"Broder Rahmn beder deruppe, Ni dernere! Väl att den bevingade Anden kan förena sig med eder." skriver mormor i ett brev till Pauline Westdahl i mitten på 1830-talet.

Viktiga pionjärer i Jönköping

 • Per Magnus Elmblad
 • Pauline Westdahl
 • Carl Magnus Westdahl
 • Magnus Conrad Rahmn
 • ThorHartvig Odencrantz
 • Carl Johan Lindberg
 • Swening Johansson

Jönköping på 1830-talet

 • 4300 invånare
 • 1834 Kolera utbryter
 • 1835 En eldsvåda öderlägger delar av västra stadsdelen.
 • 1836 P.M Elmblad predikar i Kristian kyrka.
 •