Brev från P.M Elmblad till Peter Wiselgren

(8/6 1837 angående Elmblads bortmissivering från Jönköping)

Paulus stridde med vilddjur; jag har ock stridit med vilddjur i människoskepnad. Vilddjuret är pastor loci. Jag har sökt att i Herrens kraft och Sebaoths namn rätt dela sanningens ord, men Ordet och Ordets förkunnare har varit föremål för smädelse och förföljelse, synnerhet av stadens synlige överherde. Ordet har dock banats sig väg till någras hjärtan som anammat det till bättring och till tro. Bland dessa är prostens egen dotter en av dem, som gått ut ur lägret att bära kristi smälek. Hon anses av fadern som en galning och svärmerska, men lider tåligt som en martyr. Denna förbittring sträcker sig antagligen även till läraren som "förvänder folket". Vid uppstigande från middagsbordet slog åskan ned först över dårbarheten, sedan över "den förbannade läraren och upprorsstiftande läran". Domen sändes:"res och predika aldrig mer från Jkpg predikstol". Utan skäl fördömer han mig och min predikan som konsistorium sänt mig.