Pehr Magnus Elmblad

(21/4 1806- 22/2 1887)
26 år yngre än mormor

Från Elmeboda

(Petrus) Per Magnus Elmblad  föddes 21 april i Bänkeboda, Elmeboda socken, Kronobergs län den 21 april 1806 och var son till hemmansägaren och nämndemannen Per Pettersson i Linneryd med fru Maria Helan Nicolaidotter. Han började studera i Lund där han erövrade doktorsgraden i teologi och prästvigdes 1835. Eftersom han var från Elmeboda tog han namnet Elmblad.

P.M. Elmblad kommer till Jönköping

Per Magnus Elmblad var 30 år gammal när han kom till Jönköping 1836 för att bli adjunkt hos prosten Johan Wetterling. Den 8 maj syntes han första gången i Kristina kyrkan. Vid den tiden var stämningen i den Småländska småstaden kanske något tryckt efter en koleraepedemi 1834, som tog livet av var sjunde Jönköpingsbo och en brand som härjat i den västra stadsdelen året efter. Elmblad var en brinnande kristen och var ivrig att få predika evangelium.

Startade morgonbön

Han startade morgonbön på fredagarna i Kristina kyrka och började utlägga profeten Jesaja. Den enda som kom var kyrkvaktmästaren som ju var där på yrkets vägnar. Han tyckte därför att Elmblad borde ställa in fredagsbönerna men Elmblad tyckte om inte annat så behövde kyrkvaktmästaren höra Guds ord. Eftersom Kyrkvaktmästaren inte kunde låta bli att prata om den "galne" prästen som predikade för en åhörare I Kristina kyrka spred sig ryktet. Många blev nyfikna och snart fylldes kyrkan med fler och fler tills de var 100-tals. Detta gjorde också att han fick motståndare som klagade.

Prosten tappar tålamodet

Prosten som till en början skyddat Elmblad tappade till slut tålamodet när hans dotter blev en av de "väckta". Det slutade med att Elmblad omplacerades till Åkers pastorat med Kävsjö församling som annex. Efter omplaceringen, som Elmblad tar för en allvarlig reprimand funderar han på att sluta som präst. Han begär tjänstledigt samtidigt som han önskar en offentlig undersökning av sin verksamhet. Tjänstledigheten beviljas och han bestämmer sig så småningom för att läsa vidare i Lund och Köpenhamn. Han kommer då i tätare kontakt med Peter Wieselgren som vid tiden har tjänst i Västerstad. Wieselgren är den som Elmblad vid behov söker råd hos.

Gifter sig på Herrestad

Efter som Kävsjö kyrka låg bara någon dryg mil från Herrestad och på det sättet kom Elmblad i kontakt med mormor på Herrestad. Efter att tvingats ut i "kylan" så möter han där likasinnade och känner sig hemma. På Herrestad träffar han också sin blivande fru, mormors fosterdotterdotter, Emilia Rappe som då bara är år gammal.

Till Stockholm

I slutet av 1846 flyttar Elmblad med sin fru Emilia till Stockholm för att tillträda tjänsten som lektor vid Stockholms gymnasium. Där hamnar Elmblad mitt i konflikten mellan den nyevangeliska rörelsen, ledd av George Scott och sedan av Rosenius, och den konfessionella falangen med Johan Ternström som aggresiv spjutspets. Han startade 1847 tillsammans med några andra tidningen "Fridsbudbäraren" som han blev redaktör för. Den kom att verka för kristen gemenskap. Han tillhörde de som jobbade för väckelse och försökte 1849 starta en svensk inre mission med konungens erkännade.

Diakonianstalt

Han satt också tillsammans med sin hustru i förvaltningsutskottet för bildandet av diakonianstalten i Stockholm. Den kom igång 1851 med Maria Cederchiäld som föreståndare och har idag utvecklats till Ersta diakonianstalt.

Ordförande i EFS

Elmblads kristendomstolkning förändrades med tiden till den mer nyevangeliska som företräddes av framför allt Rosenius. Han försökte förena den med en luthersk grundsyn och var tillsammans med Rosenius en av initiativtagarna till Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) som bildades 1856, vars ordförande han var under flera år.

Jenny Linds biktfader

I mormors anda stod det Elmbladska hemmets dörrar alltid öppa och människor sökte sig dit för att få andlig rådgivning. Bland andra den berömda sångerskan Jenny Lind hade P.M. Elmblad som sin personliga biktfader. Han författade en del och gjorde en hel del översättningsarbeten. Han är ihågkommen som en evangelisk förkunnare med känslomässig glöd och en förmåga att inspirera.


Fördjupning

Mormor om P.M. Elmblad

Lektor P.M Elmblad

Liv i korthet

 • 1806 Föds i Elmeboda.
 • 1818 9/3 Växjö katedralskola.
 • 1827 2/10 Student i Lund.
 • 1835 Doktor i filosofie.
 • 1835 21/10 Prästvigd.
 • 1835 Missiv till Bergunda (Kron.)
 • 1836 apr. Adjunkt i Jönköping.
 • 1837 aug. Till Åkers pastorat.
 • 1837-1839 Studie i Lund och Köpenhamn.
 • 1840 Vik. lärare vid uppfostringsanstalt i Barnängen, Stockholm.
 • 1845 Utnämnes till Lektor i teologi vid Stockholms gymnasium.
 • 1846 Gifter sig med mormors fosterdotterdotter Emila. (1824-1895)
 • 1846 Flyttar till Stockholm.
 • 1847 Startar tidningen "Fridsbudbäraren".
 • 1852 Är med och startar diakonianstalten i Stockholm.
 • 1856 Var med och stiftade EFS.
 • 1868 Ordförande i EFS
 • 1876 Avsade sig ordförandeskapet i EFS
 • 1887 Avled

Barn

Tidningar han utgivit eller redigerat

 • Fridsbudbäraren
 • Dufworösten
 • Budbäraren

Citat

"Fast ortodox, nitisk ock, men ej så levande i evangelio, att detta är hans A och O utan lutar mera åt Schartaus sida, ja, är en mildare Schartauan"
(Rosenius karaktäriserar Elmblads Kristendomssyn 1848)