Carl Johan Engström

(18/4 1810-1870)
30 år yngre än mormor

Son till kvartersmästare

Carl Johan Engström var född i Skede den 18 april 1810 och var son till kvartersmästaren vid Smålands husarer, Johan Engström och hans hustru Sofie Lidström. Han växte upp i ett gudfruktigt hem studerade i Lund 1829 och i Uppsala 1831. Han prästvigdes den 17 juni 1835 och tjänstgör under ett par år på olika platser i Växjö.

Gifter sig med mormors fosterdotter

Han gifter sig 1838 med mormors fosterdotter SofieVon Holst och tillsammans flyttar de till Skärstad där Engström fått tjänsten som adjunkt och skolpräst på Adelsvärdska skolan. Han söker 1842 och får sin första fasta komministertjänst i Hånger  som han tillträdde 1843. Han flyttade då in i Backgården i Nästa som låg i Kärda socken men var komministerboställe för Hångerprästen. Avståndet mellan Herrestad och Backegården var bara några kilometer så kontakterna mellan mormor och familjen Engström kunde nu bli mycket tätare.

Populär

Han efterträder Johan Fredrik Ydström, får en positiv ingång i Kärda församling och drar mycket folk med sina väckande predikningar. Liksom sin föregångare Ydström hade han öppet hus i Backegården på söndagseftermiddagarna då han höll bibelförklaringar. Under framför allt denna period var han en mycket förekommande på missionsbönerna i Herrestad.En enfaldig barnatro och ett plikttroget hederligt liv kännertecknade honom och en nitisk kamp mot superiet. Han är också populär som själavårdare trots att han är yngre och mer oerfaren än flera av sina kolleger. Det oroar mormor lite på grund av hans brist på erfarenhet. Detta och hans stora publik skulle också kunna stiga honom åt huvudet menar hon.

Söker Kärda kyrkoherdetjänst

Han söker 1848 kyrkoherdetjänsten i Kärda. Detta i konkurrens med sin föregångare, missionsbönskollega och mormors gode vän Johan Fredrik Ydström. Detta försätter mormor i en svår situation då hon har band åt bägge håll. Efter att har varit infekterat löser sig det hela genom att Engström får frid över sitt vägval. Mormor är tillfreds med valet men dock inte helt nöjd med Ydströms sätt att triumfera.

Kyrkoherde i Moheda

Något år senare flyttar Engström till en ny komministertjänst i Våthult och bosatte sig i Smörhult. Ett område som mormor beteckande som en öken andligt sett och mormor tyckte att han gjorde fel. Efter tio år fick han kyrkoherdetjänsten i Moheda och de lämnar Smörhult sommaren 1864 och de var då 12 personer i familjen. De stannar i Moheda bara en kort tid och  flyttar sedan vidare till tjänsen som kyrkoherde i Älghult, där även Hälleberga ingår. Han var tillsammans med Ydström den präst som stod allra närmast mormor och han avled i Älghult den 15 maj 1870.


Fördjupning

Kyrkoherdevalet i Kärda 1848.

Mormor om Carl Johan Engström

Populär själavårdare

Liv i korthet

 • 1810 18/4 Föds i Skede.
 • 1829 Studier i Lund.
 • 1831 Studier i Uppsala.
 • 1835 17/6 Prästvigs.
 • 1838 Gifter sig med Sofie Von Holst.
 • 1838 Skolpräst i Skärstad.
 • 1842 Komminister i Hånger tillträde 1843.
 • 1851 Komminister i Våthult och Bårayd tilltr. 1852.
 • 1859 Pastoralexamen.
 • 1863 Kyrkoherde i Moheda tilltr. 1864.
 • 1865 Kyrkoherde i Älghult tilltr.1866.
 • 1870 15/ 5 Avlider.

Barn

 • Emilia Sophia Philippa (21/10 1840-1914)
 • Johan Carl Theophil (29/12 1841-1901)
 •  Carolina Fredrika Vilhelmina ( Minne)(10/7 1843-1919)
 • Hedvig ( Hanna) Johanna Elisabet (4/12 1844-1903)
 • Helfride ( Fride) Kristina (12/2 1846-1908)
 • Pehr Nathanael (6/1 1848-1908)
 • August Daniel ( Danne) Vilhelm (5/1 1850-1926)
 •  Sigrid Theresia Dorcas  (6/11 1851-1870)
 • Axel Fredrik Cornelius (8/6 1854-1854 4/9) (Lilla Cornelius dog  3 månader gammal i rödsot, på Herrestad)
 • Axel Titus Cristian (21/7 1856-1913)
 • Philip Albert Elof (8/8 1859-1888)