Abraham Wilhelm Mellin

(13/12 1783- 13/2 1833)

3 år yngre än mormor

Mellin har blivit kyrkoherde i vår församling, och således äro vi ej belåtna.
(mormor i brev till Pauline Westdahl)

Född i Forsheda

Abraham Wilhelm Mellin föddes i Forsheda den 13 december 1783 och var son till kyrkoherden i S. Unnaryd Carl Johan Mellin och Sara Elisabet Löfgren. Han studerade i Greifswald och Lund. Hans far var kyrkoherde i Kärda mellan 1806-1821, alltså den som tjänstgjorde när mormor och hennes make anlände till Kärda 1813. Mellan 1814 och 1829 arbetade Abraham Wilhelm Mellin som komminister i, annexförsamlingen i Hånger, alltså direkt underställd sin far. Han hade läshuvud och var mycket duktig på att predika. I sociala sammanhang var han lättsam och charmig. Trots sina problem med sprit var han omtyckt av folket.

Alkoholproblem 

Mellin valdes till Kyrkoherde Kärda 1829 till bl.a. mormors besvikelse då hon tyckte att han var djupt ovärdig. Han uppträdde ofta berusad och till och med framför altaret hade han varit onykter. I denna sak delade hon uppfattning med lagman Danckwardt på Källunda som gick ännu längre. Han överklagade valet och stämde Mellin för  fylleri. Sedan Mellin genom en kunglig resolution förklarats som kyrkoherde i Kärda begärde Danckwardt att pastoralvården på obestämd tid skulle ges till komministern Johan Fredrik Ydström.

Sofie konfirmeras i Forsheda

När mormors fosterdotter skull konfirmeras tyckte hon att dett kunde inte få ske genom så ovärdiga präster. Hon ordnade därför med att Sofie konfirmerade i Forsheda under hennes vän Casper Cederschiöld. Vid Sofies första nattvard i samband med konfirmationens avslutning ville mormor ta nattvarden tillsammans med henne i Forsheda kyrka. Detta var ett brott mot rådande praxis så prosten Cederschiöld vågade inte medverka till detta utan biskopens tillåtelse. Mormor gav inte upp så lätt utan skrev till biskop Tegnér, förklarade saken och fick till slut gehör för det.

Liv i korthet

 • 1783 Föds i Forsheda.
 • 1804 Studier i Greifswald.
 • 1805 Studier i Lund.
 • 1808 Fil.Mag. promoverades 20/4 1809.
 • 1812 Komminister i Hånger, tillträde 1814.
 • 1822 Pastoralexamen.
 • 1829 Kyrkoherde, tillträde 1831.

Barn

 • Carolina Elisabet (1812-1814)
 • Mårten Christian (1814-1847)
 • Carolina Elisabet (1815-1904)
 • Aurora Gustava (1818-1873)
 • Elsa Lovisa (1821-?)