Carl Johan Mellin

(31/7 1757- 18/10 1826)
23 år äldre än mormor

Född i Kronoberg

Carl Johan Mellin föddes den 31 juli 1757 och var son till provinsialschäfern i Kronobergs län Abraham Gabriel Mellin och Elsa Elisabet Wallin. Han kom som student till Lund 1774 och prästvigdes den 9 april 1781. Han gifte sig den 1 augusti 1783 med Sara Elisabet Löfgren och tillsammans fick de tre söner. En av dem var den spritglade, och därför av mormor ansedd som en ovärdig präst, Abraham Vilhelm Mellin.

Far och chef

Under Carl Johans tid som kyrkoherde i Kärda mellan 1806 och 1820valdes sonen till komminister i annexförsamlingen i Hånger och tillträdde den 1814. Han var därmed både far och arbetsledare för Abraham Vilhelm. Året innan, 1813, hade mormor med sitt hushåll anlänt till Kärda socken.

Liv i korthet

 • 1757 31/7 Föds
 • 1774 Student i Lund
 • 1781 9/4 Prästvigs
 • 1783 Vice Pastor
 • 1783 1/8 Gifter sig.
 • 1787 Komminister i Källerö
 • 1804 Pastoralexamen
 • 1806 Kyrkoherde i Kärda
 • 1820 Prost
 • 1821 Kyrkoherde i Södra Unnaryd
 • 1826 18/10 Avlider i Södra Unnaryd

Barn

 • 1783 13/12 Abraham Vilhelm
 •  1786 27/8 Lars Ulric
 • 1792 21/9 Samuel Gustaf