Johan August Norlén

(5/2 1812- 9/3 1877)
32 år yngre än mormor

Svärson till Kyrkoherde i Kärda

Johan August Norlén föddes i Nöbbele och var son till rusthållaren Lars Petersson och Eva Jaënsdotter. Han kom som student till Uppsala 1835, tog teologi och lärarexamen 1837 och prästvigdes den 17 februari 1838. Han valdes till komminister i Torskinge 1842 i konkurrens med Peter Sandén som var mycket populär i takten och ansågs av somliga vara en av de populäraste talarna i stiftet. Han gifter sig 1843 med Aurora Gustava Mellin som var dotter till den tidigare kyrkoherden i Kärda, Abraham Wilhelm Mellin. Han flyttade sedan till Gryteryd där han tillträdde komministertjänsten1849 och slutade som kyrkoherde i Malmbäck dit han kom 1870.

Omtyckt

Norlén var en allvarlig from präst men öppen för förnyelse på det andliga området. Han var glömsk vilket gjorde att han inte direkt lämpade sig för expeditionsjobbet. Bland folk var han respekterad och utmärkte sig som anspråkslös, hederlig och godhjärtad. Därför var han lätt att umgås med och var omtyckt i sin omgivning.Icke något läshuvud men praktisk och med ett hjärta så varmt, så trofast, så ädelt som guld, så beskrivs han av ungdomsvännen G. O. Hyltén-Cavallius.


 

Mormor om Norlén

Vi hade igår tre talare: Sandén, Bexell och Norlén, alla med goda och djupträngande förklaringar av ordet (5/10 1841)

Sandéns -smärtornas man- närvaro verkade mycket välgörande. Norlin, Bergvall och Engström talade. E. vann även nu allas hjärtan. Lovad vare Gud! (Dagboken 21/5 1843)

Missionsbön. Vi firar nu sexårsminnet av den första missionsbönen och det var så avckert. Nilsson, Engström och Norlén voro här. Den sistnämde stannade över natten, likaså den för tillfället olycklige Marie Cederschiöld. (4/12 1843)

Den 4 missionsbön här, Norlén, Engström och Ydström talade. (10/1 1847)

En välsignad missionsbön, som måtte bli välsignad för mig och andra. Bexel  förhärligade stunden, brinnande i anden. Mycket folk var närvarande. Norlén talade först mycket bra, men kändes icke så fri i anden. Det kändes som om han fullgjorde en plikt. Engström avslutade med bön. (Dagboken 1/2 1847)

På morgonen voro vi stilla och hade det mycket skönt. Vi visste inte, att Engström var hos fröken Sparre såväl på påskdagens morgon och kväll som på annandagen. Han kom på missionsbönen, i vilken såväl han, Stålhammar som Norlin talade för mycket folk. (Dagboken 5/4 1847)

En minnesrik missionsstund. Tyvärr hörde jag icke Franzén och Petersson, men dess bättre Elmblad över Joh.4, om den samaritiska kvinnan, om tillbedjan i Ande och sanning. Engström, Norlin och Franzén stannade över nattan. Den 4. Petersson föklarade olika bibelställen både på morgonen och aftonen, och den kära Sofie var också med. Den 5. Norlin, Elmblad och Petersson höllo undebara bibelförklaringar, Petersson talade över Rom. 7. Tyvärr har jag alldeles glömt, vad som mest grep mig därvid - jag är mycket ledsen för det, ty jag var mycket glad och tacksam för ordet. Elmblad har idag förklarat första hälften av kap. 8 alldeles underbart. På eftermiddagne gick jag för en gång skull en långpromenad och vid hemkomsten voro de kära (oläsligt namn) jämte fru Nordin här. Deras ankomst beredde mig verklig glädje. Elmblads förklaring av Rom. 8 och 9 var outsägligt rik och välsignad och gjorde på alla ett starkt intryck. Likaså på eftermiddagen, då han talade över 1 Joh. 1.  (Dagboken 3-4-5/7 1848)

Den 1.Idag missionsbön. Mycket folk lägrade sig ute på planen. Ydström och Nilsson talade först. Den 2. Över natten stannade Svallander, Bergvall, Danielsson och Norlén. (Dagboken 1-2/8 1853)

Liv i korthet

 • 1812 Föds i Nöbbele.
 • 1835 Student i Uppsala.
 • 1837 Teologi och lärarexamen.
 • 1838 17/2 Prästvigs.
 • 1842 Komminister i Torskinge.
 • 1843 Gifter sig.
 • 1848 Komminister i Gryteryd tilltr. 1849.
 • 1865 Pastoralexamen.
 • 1866Kyrkoherde i Malmbäck, tilltr. 1870.
 • 1877 9/3 Avlider.

Barn

 • Lars Abraham Viktor (1846-?)
 • Hanna Christina Georgine (1848-1927)
 • Olof Elisama (1851-1901)
 • Emilia Carolina (1855-1912)
 • Maria Sofia (1857-?)
 • Olga Charlotta (1860-1885)