Dagbok

Tre veckor har gått, sedan jag sist gjorde anteckningar i dagboken. Välgärningarna äro många under den gångna tiden. Ändå vågar jag ur minnet anteckna det viktigaste. Jag vill så gärna skriva om det som Gud gör mot mig och de mina. Det är som om den stund jag skriver ner minnerna av det som varit återför mig till det jag upplevat. Och jag kan aldrig få för mycket att skriva om Gud, som gör mig så mycket gott, jag arma.
(Dagboken 25/10 1840)


Mormor skrev under många år dagbok. Det som är bevarat från den utgör bara en del av mormors verksamma liv. Det förkommer också luckor mellan och under vissa år. Anteckningarna börjar den 1 januari 1836 och de senaste är från 1857. De är skrivna på lösblad som hon själv sammanbundit och förvarade i handgjorda pärmar tillsammans med andaktsboken "Dagens Lösen" för det berörda året. Denna andaktsbok fick mormor under många år som gåva av Nanny Fjellstedt vid juletid.

1836  1837  1839  1840 1841  1843  1846  1847  1848  1849  1853  1855  1857