Årsberättelser för arbetsföreningen och räddningsskolan.

De flesta årsberättelserna är avskrifter ur Fritz Häggs utgåva av Ett helgons bikt från 1944 på Halls förlag, medan några är avskrivna av original som ligger på Lunds universitetsbibliotek. Rubrikerna har jag som utgivare av denna websida skapat för att göra materialet mer lättåtkomlig. En del namn har jag också ändrat stavning på till mer korrekta stavningar för att göra sökningar på namn enklare. Säkert har mormor skrivit årsberättelser för de flesta år men som försvunnit. Kanske fler dyker upp i något sammanhang.

Med vänlig hälsning Lars Ericsson

1842-1843 Arbetsföreningen.

1847-1848 Arbetsföreningen

1847-1848 Räddningsskolan

1848-1849 Arbetsföreningen och räddningsskolan

1849-1850 Arbetsföreningen och räddningsskolan

1850-1851 Arbetsföreningen och räddningsskolan

1851-1852 Arbetsföreningen och räddningsskolan

1852-1853 Arbetsföreningen och räddningsskolan

1854-1855 Arbetsföreningen och räddningsskolan

1855-1856 Arbetsföreningen

1856-1857 Arbetsföreningen och räddningsskolan