Brev

Under det att han predikade idag, gick jag igenom en del brev från 1844 och 1845, emedan jag icke kunde höra ett ord av vad han sade. Breven voro som vita duvor med hälsningar från värld, som var min en gång.
Tack, Gud! Herren är hos mig under långa, ensamma stunder.
(Dagboken 18/1 1857)

Mormor var en mycket flitig brevskrivare. På det sättet meddelade hon sig med omvärlden och förde samtal med sina vänner. Hon sparade och hade ordning på breven och de var dyrgripar för henne.
Breven till Pauline Westdahl är avskrifter ur den av Ellen Marie Tretow utgivna släktboken "Ur den svarta lådan, en lifsbild". Breven till Wilhelm och Mathilda Rappe är avskrifter av de originalbrev som förvaras på gården Tagel någon mil öster om Rydaholm, där Wilhelm och Mathilda bodde. Stavningar och ord är mestadels exakt återgivna. Om du har brev till eller från mormor eller andra som kan vara intressanta i sammanhanget så får du gärna kontakta mig. Telefon  070-6228014 eller lars@karda.se

M.v.h. Lars Ericsson

 

1810-talet

1820-talet

1830-talet

1840-talet

1850-talet