Brev från mormor under 1820-talet

Wilhelm Rappe

200608
220314
240422
260109
260129
??????

Esaias Tegnér

270507