Brev till Wilhelm Rappe

(???)
(sid 38)


Brevet är ett mycket kort och odaterat meddelande. Förmodligen en reaktion på att Wilhelm har friat till Mathilda och fått ja. Friade gjorde han i februari 1829, möjligen på morgnen den 5 enligt uppgift från brudens mor. Troligtvis är brevet skrivet i anslutning till det.

Min Wilhelm! Vore du här så behöfdes det ej ord, för att uttrycka vad jag känner vid ditt lyckliga beslut! du är det ej - således måste du se, ett skriftligt betyg om mitt deltagande! - Jag säger med fullt öfvertygelse, ditt lyckliga beslut, ty så mycke är ja hemmastadd i din själ, att jag vet med hvem och genom hvem du har utfört det. - Jag tycker ej om utgången ty du har haft den rätta bönemannen som alldrig misstar sig. -
Hälsa din Mathilda, och säg henne, att jag är sedan 12 år din
trogna vän
Emilie!
Hälsa mamma och säg henne att vi villa fröjda oss många många gånger öfver dig och Mathilda.-