Brev till Esaias Tegnér

(7/5 1827)
mormor 46 år gammal


Mormor har översatt några av Tegnérs dikter till tyska. Hon har nu skickat dessa till biskopen. Hon tycker sig bara delvis ha lyckats. 

Herrestad d. 7 de may 1827. -

Emilia Petersen framlägger i alt ödmjukhet dessa öfversätttningar för hennes vördade Biskop Tegnérs öga! Poesiens musik, är ensam Skaldens! - Tankarnas djup kunde hennes språk återgifva - Originalets lefvande skådande språk - ej! Dessa försök vittnar ånyo om Tysklands skönaste nationalität nemligen denna - att lågan för allt skönt och stort! - Tysklands hjerta liknar memnons bildstod - Poesiens, sanningens och skönhetens ande är för det första - hvad morgonrodnaden var för den sista! -
Victoria!

(Avskrift av original som förvaras på Lunds Universitetsbibliotek)